Gizlilik Politikası - MDCH:0701/13-02 - Ön Bilgilendirme

logo-ikratelekom.jpg

İkra Telekom İnovasyon İletişim ve Bilgi Teknolojileri' ne Ait Kurumsal Web Sitelerinde Gizlilik Politika Koşulları

İş bu bilgilendirme; İkra Telekom İnovasyon İletişim ve Bilgi Teknolojileri' ne ait kurumsal (https://www.ikratelekom.com.tr) web sitesinde kullanıcıların dikkat etmesi gereken hususlar ve web sitesi gizlilik politikası koşullarını içermektedir. Bu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan tüm veriler (ad, soyad, kişisel özlük bilgisi, iletişim bilgisi ve/ya özel paylaşım bilgileri vbz) İkra Telekom İnovasyon İletişim ve Bilgi Teknolojileri' nin, kullandığı ana sitesi ve bağlı alt sitelerini kapsamakta olup, bu yetkinlikle ön bilgilendirme olarak yayınlanmaktadır. Bilgilendirme - Kabul Tarihi : 27/5/2019, Sayı : 1348, Yayımlandığı Düstur : Tertip : 13 Cilt : 2 - kapsamında yapılmaktadır. Hizmetlerimizi kullandığınızda, bilgileriniz açısından bize güvenirsiniz. Bunun büyük bir sorumluluk olduğunu bildiğimizden bilgilerinizi korumak ve bilgilerinizin kontrolünün sizde olmasını sağlamak için büyük çaba harcarız. Bu "Gizlilik Politikası" ile hangi verileri neden topladığımızı ve bilgilerinizi nasıl güncelleyebileceğinizi, yönetebileceğinizi, başkalarına aktarabileceğinizi ve silebileceğinizi anlamanıza yardımcı olmayı amaçlıyoruz. https://www.ikratelekom.com.tr ve bağlı olduğu kendisine ait diğer alt sitelere ve/ya her hangi bir sayfasına girilmesi halinde aşağıda belirtilen şartlar kabul edilmiş sayılır. Bu şartların kabul edilmemesi durumunda İnternet sitesine kesinlikle girilmemelidir.

Privacy Policy

  • Kabul Tarihi : 24/3/2016
  • Yayımlandığı Belge : Tarih: 27/5/2019 Sayı : 1348
  • Yayımlandığı Düstur : Tertip : 13 Cilt : 2

I - Siteye Erişim ve Sitenin Kullanımı İle İlgili Gizlilik Politikası

İkra Telekom İnovasyon İletişim ve Bilgi Teknolojileri' nin belirlediği aşağıdaki esas ve şartlara tabidir.

(1.1) Kullanıcıların kişisel bilgileri, adı, soyadı, doğum tarihi, telefon numarası, e-posta adresi, T.C kimlik numarası gibi kullanıcıyı doğrudan ya da dolaylı olarak tanımlamaya yönelik her türlü kişisel bilgi olup, bu gizlilik politikasında “kişisel bilgiler” olarak anılacaktır.

(1.2) SİTE' yi kullanan kişinin, SİTE' nin ilk defa kullanım anından itibaren geçerlilik kazanan "Kullanım Koşulları" kabul edilmiş sayılır. İkra Telekom İnovasyon İletişim ve Bilgi Teknolojileri, "Kullanım Koşullarını", değişiklikleri çevrim içi yayınlamak koşulu ile her an değiştirme hakkını saklı tutar. Çevirim içi yayınlanan değişikliklerden zamanında haberdar olmak için "Kullanım Koşullarını" düzenli olarak takip etmek, SİTE kullanıcısının sorumluluğundadır. Yapılan değişikliklerden sonra SİTE' yi kullanmaya devam eden kişi, "Kullanım Koşulları"ndaki değişiklikleri kabul etmiş sayılır.

(1.3) İkra Telekom İnovasyon İletişim ve Bilgi Teknolojileri, kullanıcılarının kişisel bilgileri, bu gizlilik politikası ile belirlenen esas ve kapsam haricinde hiçbir şekilde kullanılmayacak ve ancak kullanıcının açık rızası ile üçüncü kişilerle paylaşılacaktır.

(1.4) SİTE' de kullanılan kişisel bilgilerin ve SİTE kullanıcılarının, bir başka kullanıcının bilgilerine ulaşması ve bu bilgileri değiştirmesi mümkün değildir. Kullanıcının kişisel bilgileri, İkra Telekom İnovasyon İletişim ve Bilgi Teknolojileri haricinde yalnızca kullanıcı tarafından ulaşılabilir ve bu bilgiler ancak kullanıcı tarafından güncellenebilir. Kullanıcının talebi ile kişisel bilgiler İkra Telekom İnovasyon İletişim ve Bilgi Teknolojileri tarafından da güncellenebilecektir.

(1.5) İkra Telekom İnovasyon İletişim ve Bilgi Teknolojileri, SİTE kullanıcılarına sunduğu bilgilerin doğru olması için her türlü gayreti göstermekle beraber, bilgilerin doğruluğu konusunda, açıktan ve/ya ima yolu ile hiç bir garanti vermez. Kişisel bilgileri ölçümleme çalışmaları, reklam, tanıtım, pazarlama ile sair iletişim faaliyetleri amacıyla kullanabileceği ve "Grup Şirketleri" ile iş ortaklarıyla paylaşabileceği gibi SİTE tarafından sunulan hizmet kalitesinin arttırılması ve site faaliyetlerinin daha iyi şekilde yürütülmesi amacıyla da kayıt altına alınabilir ve kullanabilir.

(1.6) SİTE, üçüncü kişiler tarafından sunulan bilgiler de içerebilir. Üçüncü kişiler, bu SİTE' de yayınlanan materyallerin ulusal ve uluslararası mevzuatla uyumlu olmasını sağlamak ile yükümlüdürler. İkra Telekom İnovasyon İletişim ve Bilgi Teknolojileri, İdari kurumlar ve adli kurumlar tarafından gelen talepler ve bildirimler doğrultusunda kişisel bilgiler, Gizlilik Politikasına uygun olarak adli ve idari kurumlar ile paylaşılabilir.

(1.7) İkra Telekom İnovasyon İletişim ve Bilgi Teknolojileri, SİTE' nin kullanılması, kullanılamaması, bünyesinde sunulan bilgiler ve/ya SİTE' ye bağlı olarak yapılan eylemler ve/ya alınan kararlar nedeniyle kullanımında meydana gelen aksaklıktan, SİTE' nin içerdiği materyalden, SİTE' nin kullanımından sonra alınan bir karar ve/ya yapılan bir eylemden doğan, kontrat, haksız fiil ve/ya başka türlü (sınırlama olmadan, iş kaybından doğan zararlar ve/ya kâr kaybı dahil) zararlardan sorumlu değildir.

(1.8) İkra Telekom İnovasyon İletişim ve Bilgi Teknolojileri, SİTE de yer alan linklerle ulaşılacak kaynaklarda (yönlendiği farklı site adreslerinde) sunulan bilgiler nedeniyle hiç bir sorumluluk kabul etmez. Söz konusu linkler (bağlantılar), açıktan ve/ya ima yolu ile her hangi bir garanti verilmeksizin, kullanıcıya kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla verilmiştir.

II - Kişisel Kullanım

Bu SİTE' den yazılı ve/ya görsel nitelikte bilgi indirme, baskı alma ve internet sitelerinde kullanma ancak aşağıdaki koşullar dahilinde yapılabilir.

(2.1) SİTE de yer alan eserlerin kullanımı kişisel kullanım ve/ya bilgi edinme amacı ile sınırlıdır. Ancak bu kapsamda gerçekleştirilen çoğaltma fiilleri hak sahibinin meşru menfaatlerine haklı bir sebep olmadan zarar veremez yada eserden normal yararlanmaya aykırı olamaz, ticari amaçla kullanılamaz.

(2.2) SİTE deki yazılı ve/ya görsel materyal hiç bir şekilde değiştirilemez, telif hakkı ibareleri silinerek kullanılamaz.

(2.3) SİTE de yer alan materyaller bütünü ve/ya bir kısmı değiştirilerek ve/ya başka bir suretle diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

(2.4) SİTE deki veriler ticari olmayan, bilgi alma amaçlı ve kişisel kullanım için indirebilir ve/ya yazdırılabilir.

(2.5) SİTE deki verileri her hangi bir ticari amaç olmadan üçüncü şahıslara onların kişisel bilgilendirilmeleri için, içeriğin İkra Telekom İnovasyon İletişim ve Bilgi Teknolojileri tarafından sağlandığını ve bu kayıt ve şartların onlara da uygulandığını ve bunlara uymak zorunda olduklarını belirtmek şartıyla gönderilebilir.

III - Kişisel Olmayan Kullanım

Bu SİTE' den yazılı ve/ya görsel nitelikte bilgi indirme ve baskı alma gibi çoğaltma yahut internet sitelerinde kullanılması.

(3.1) SİTE üzerinden alınarak kullanılacak bilgiye ilişkin izinler, bilginin içeriğinde ve/ya altında marka ismi yer alan ilgili üretici ve/ya distribütör firmalardan, bilgilendirme ibaresi olmayan materyallerin kullanım izni ise İkra Telekom İnovasyon İletişim ve Bilgi Teknolojileri' nden yazılı olarak talep edilmelidir.

IV - Sorumluluk Reddi

(4.1) İkra Telekom İnovasyon İletişim ve Bilgi Teknolojileri, bu SİTE de yer alan bilgilerin tam ve doğru olduğunu ve/ya sayfaya kesintisiz giriş sağlanacağını garanti etmemektedir. İşbu SİTE de yer alan beyanlar hukuken taahhüt niteliğinde sayılmamaktadır ve bağlayıcı değildir. Bu bilgilerle üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmemesi; mülkiyet, satılabilirlik, belirli bir amaç için uygunluk ve/ya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dahil, ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiç bir garanti vermemektedir.

(4.2) Bu internet SİTE de yer alan bilgi, rapor, grafik ve benzeri her türlü elektronik doküman (e-ticaret ürünleri hariç) İkra Telekom İnovasyon İletişim ve Bilgi Teknolojileri tarafından her hangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin genel anlamda kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. SİTE de yer alan bu elektronik dokümanların doğruluğu; yazım hatası, yazılım hatası, aktarım hatası, sistemlerin bozulması ve/ya saldırıya uğraması gibi nedenlerden kaynaklanan hatalara karşı garanti edilmemekte olup, bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.

(4.3) SİTE de yer alan elektronik dokümanlardaki hatalardan, eksikliklerden ya da bu dokümanlara dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak, doğrudan ve/ya dolaylı, her türlü maddi/manevi zararlar ve masraflardan İkra Telekom İnovasyon İletişim ve Bilgi Teknolojileri sorumlu tutulamaz.

(4.4) SİTE' nin kullanımı sırasında her hangi bir arıza, hata, eksiklik, kesinti, kusur ve/ya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü ve/ya hat ve/ya sistem arızası sonucu doğrudan ya da dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar da dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiç bir zarardan, İkra Telekom İnovasyon İletişim ve Bilgi Teknolojileri ve/ya personeli, bu tür bir zarar olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi, sorumlu olmazlar.

(4.5) Bu bilgiler doğrultusunda, İkra Telekom İnovasyon İletişim ve Bilgi Teknolojileri, bu SİTE' nin içeriğinde yer alan bilgilerden ve görsel malzemeden kaynaklanabilecek hatalardan, maddi/manevi zararlardan hiç bir şekil ve surette sorumlu değildir.

(4.6) SİTE de yer alan tüm bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. İkra Telekom İnovasyon İletişim ve Bilgi Teknolojileri dilediği zaman, SİTE' nin her hangi bir bölümünü iptal edebilir, değiştirebilir, haber vermeksizin SİTE deki bazı özellikleri ve/ya bilgileri ve/ya SİTE' nin bazı bölümlerine erişimi sınırlandırabilir.

(4.7) İkra Telekom İnovasyon İletişim ve Bilgi Teknolojileri, SİTE' nin virüs önlemlerini almış olmakla birlikte, bu konuda bir garanti vermemektedir. Her hangi bir bilgi, belge, uygulama vbz indirmeden önce virüslerden korunma konusunda gerekli önlemlerin alınması tavsiye edilir.

(4.8) Kullanım şartlarıyla ilgili ortaya çıkabilecek ihtilaflarda, münhasıran Türk Hukuku kapsamında ilgili İstanbul Mahkemeleri, İstanbul Tüketici Heyeti ve İstanbul Danışma Daireleri yetkilidir.

V - Çerez - Cookies - Kullanımı

(5.1) “Cookie” bilgisayarınıza gönderilebilen bir yazılımdır. “Cookie”ler SİTE de ve servislerimizin nasıl kullanıldığına dair bilgileri toplamaya ve yönetmeye yarar. Eğer bilgisayarınıza bir “cookie” gönderirsek, sizin bilginiz ve onayınız olmadan, sizinle ilgili bir veri toplamayacaktır. O zamana kadar “cookie” sadece genel kullanım modellerini izleyecek ve sizi birey olarak tanımlamada kullanılmayacaktır.

VI - Dosya İndirme ve SİTE Verilerinin Kullanımı

İkra Telekom İnovasyon İletişim ve Bilgi Teknolojileri LOGO' larının ve bölüm anasayfası bağlantılarının SİTE dışı İnternet sitelerinde kullanımı.

(6.1) İkra Telekom İnovasyon İletişim ve Bilgi Teknolojileri' nin başka türlü yetki vermiş olduğu durumlar hariç, https://www.ikratelekom.com.tr ve bağlı olduğu kendisine ait diğer alt siteleri, ana sayfasından ulaşılan LOGO' ları kullanabilecektir. Bu Logo’ ları bilgisayarınıza indirmekle tarafımızca belirtilen tüm konuları kabul etmiş sayılırsınız.

(6.2) Logo’ yu ancak internet sitenizde kullanabilirsiniz, başka hiç bir şekilde kullanamazsınız. Logo, her zaman İkra Telekom İnovasyon İletişim ve Bilgi Teknolojileri' nin, https://www.ikratelekom.com.tr ve bağlı olduğu kendisine ait diğer alt site adreslerindeki ana sayfalarına hitaben çalışır durumda bir bağlantıya sahip olmalıdır.

(6.3) Logo - İkra Telekom İnovasyon İletişim ve Bilgi Teknolojileri ana SİTE' sine gider - terimini içerir. Bu da Logo’ nun siteniz üzerindeki anlamını tarif eder (Logo, İkra Telekom İnovasyon İletişim ve Bilgi Teknolojileri' ne bir bağlantıdır, sitenize verilen bir destek değil). Logo’ nun bu yahut başka bir özelliğini kaldıramaz ya da değiştiremezsiniz.

(6.4) Logo, sadece, İkra Telekom İnovasyon İletişim ve Bilgi Teknolojileri ve/ya ürünlerine ya da hizmetlerine, doğru atıfta bulunulan internet sitelerinde kullanılabilir ve atıfta bulunulan yerin hizasında ya da aynı sayfanın dibinde gösterilmelidir. İnternet sayfanızın başlığı, diğer ticari marka amblemleriniz ve logolarınız en az Logo kadar öne çıkmalıdır. Logo, İkra Telekom İnovasyon İletişim ve Bilgi Teknolojileri tarafından sponsorluk, destek ya da lisans verildiğini ima edecek şekilde gösterilemez.

(6.5) Logo tek başına görünmelidir, Logo’ nun her iki yanında, sayfadaki diğer grafik ve/ya metin öğelerle arasında minimum bir boşluk olmalıdır (Logo’ nun yüksekliği kadar). Logo, başka her hangi bir logonun bir parçası ya da bir tasarım öğesi olarak kullanılamaz.

(6.6) LOGO' ların, en boy oranları, renkleri ve öğeleri dahil olmak üzere, her hangi bir şekilde değiştirilemez, canlandırılamaz, dönüştürülemez ya da başka her hangi bir işlemden geçirerek, perspektifi ve/ya iki boyutlu görünümü bozulamaz.

(6.7) İkra Telekom İnovasyon İletişim ve Bilgi Teknolojileri ürünlerini ya da hizmetlerini kötüleyen, ilgili 5846 sayılı Kanun’dan ve/ya diğer Kanunlardan doğan haklarını ihlal eden ya da her hangi bir ulusal ve/ya uluslar arası bir düzenlemeyi çiğneyen bir internet sitesinde İkra Telekom İnovasyon İletişim ve Bilgi Teknolojileri LOGO' larını kullanamazsınız. İlgili 5846 sayılı Kanun’dan ve/ya diğer Kanunlardan doğan haklarını ihlal eden ya da her hangi bir ulusal ve/ya uluslar arası bir düzenlemeyi çiğneyen bir internet sitesinde İkra Telekom İnovasyon İletişim ve Bilgi Teknolojileri LOGO' larını kullanamazsınız.

(6.8) Bu ilke’ ler kapsamında, İkra Telekom İnovasyon İletişim ve Bilgi Teknolojileri, LOGO' larını kullananlara her hangi bir lisans ya da başka bir hak vermemektedir. İkra Telekom İnovasyon İletişim ve Bilgi Teknolojileri, LOGO' ların kullanımı konusunda verdiği izni, tek taraflı olarak, kaldırma ya da koşullarını değiştirme hakkına her zaman sahiptir. İkra Telekom İnovasyon İletişim ve Bilgi Teknolojileri, bu ilkelere uymayan, ya da her hangi bir ulusal ve/ya uluslar arası bir düzenlemeyi çiğneyen ve diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı yasal işlem başlatma hakkını saklı tutar.

İkra Telekom İnovasyon İletişim ve Bilgi Teknolojileri, kendisine ait ana sitesi https://www.ikratelekom.com.tr ve bağlı olduğu kendisine ait diğer alt sitelerinde yer alan tüm hakları saklı tutar. © "https://www.ikratelekom.com.tr" İkra Telekom İnovasyon İletişim ve Bilgi Teknolojileri' nin sertifika lisanslı markasıdır. "

iletişim Formu

Hizmet Verdiğimiz Markalar

CREATING THE BEST PROJECTS
" ikra telekom inovasyon iletişim ve bilgi teknolojileri "